Tesis Yönetimi Firmaları

19 Temmuz 2017 2234 Gösterim
Tesis Yönetimi Firmaları

Ülkemizde tesis yönetimi denildiğinde halen binaların kendine özgü kadrolu personeli tarafından icra ettikleri ve özel sektör girişimi ile firmaların sözleşme yaptıkları tesislere dışarıdan verdikleri hizmetleri içeren tesis yönetimi akla gelmektedir. Maalesef ki tesis yönetimi, ülkemizde henüz bir meslek kimliği ile ele alınmamaktadır. Tesis yönetiminin ve tesis yöneticisinin meslek düzeyinde tanımlanması ile başlaması gereken bu sürecin bir proje olarak kamu düzeyinde de sahiplenilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Büyük yatırımlarla gerçekleştirilmiş ve yatırımcıların da büyük beklentileri olan tesisleri yönetmek ve işletmek üzere oluşturulmuş kurum içi yapılanmaların başına geçirilecek kişilerin yöneticilik bilgi ve becerilerini ispat etmiş, kurumun güvenine layık olmuş tecrübeli üst düzey yöneticilerden oluşması gerekmektedir. Ancak; ana işletme içinde bir birim olarak faaliyet gösteren tesis yönetimi işletmelerinin yöneticileri maalesef yeterince etkili olamamaktadır. Bunun nedeni, tesis yönetimi yöneticileri hizmeti alanlar ile işletme arasına sıkışmalarıdır. Bu engelin aşılması için hem bağımsız, hem de işi yalnızca tesis yönetimi olan uzman kuruluşlardan dış kaynak kullanma yoluyla hizmet alınmalıdır.

Önemli yapı yatırımlarının profesyonel olarak yönetilmesinde hem teknik, hem de insan odaklı hizmet bilincinde olan yöneticilerin yetiştirilmesi ve bunlarında en uygun maliyetlerle yerine getirilmesi için deneyimlerin veya bilgi birikimlerinin artırılması gerekmektedir. Bu yüzden profesyonel tesis yönetimi, tanımında yer alan unsurlarıyla birlikte ele alınmalıdır. Çünkü profesyonel tesis yönetimi firmaları için bu işler onların temel faaliyet konusudur. Ayrıca her işletme gibi kâr odaklı olduklarından, maliyetleri düşürme, müşteri memnuniyetini ön planda tutma yönünden daha rasyonel çözümler geliştirmek zorundadır.

Bu noktadan yola çıkarak KUYAŞ Yönetim Tesis Yönetim Hizmeti’ni henüz hafriyat aşamasından nihai kullanıcılara hizmet vermeye kadar geniş bir alana yayılan işlemler dizisi olarak görmektedir. Bu nedenle KUYAŞ Yönetim; tesis yönetimi tesisi kurmayı, tesisi işletmeyi ve tesisin işleyişindeki hem nicel, hem de nitel performansını sürekli izlemeyi kapsayan uzun, orta ve kısa dönemli karar ve çabalar bütününden oluşan sistemli bir yaklaşım biçimi olarak ele alır.

KUYAŞ Yönetim tesis yönetimini iki ayakta uygular: Birincisi; yatırımın programlanması, yerleşimlerin ve yaşam alanlarının planlanması, yaşam alanlarını kullananların gereksinimlerinin öngörülmesi ve karşılanması, sistemlerin organize edilmesi, sürdürülebilir çözümler üretilmesi gibi soyut hizmetler dizisidir. İkincisi ise tesisin bakım, onarım, revizasyon gibi teknik yanı bulunan fiziki işlemlerdir.

"Tesis Yönetimi Firmaları" ile ilgili daha fazla bilgi almak için formu doldurunuz

Captcha