Tesis Yönetimi Kavramı ve Gelişimi

26 Mart 2018 1451 Gösterim
Tesis Yönetimi Kavramı ve Gelişimi

Tesis yönetiminin profesyonel iş yapış biçimi olarak geçmişi 1900’lü yıllara kadar uzanmakta olup çok katlı binaların sayıca fazlalığından dolayı ABD merkezli olarak ortaya çıkmıştır. Tesis yönetimi, başlangıçta çok katlı binalar için “bina yönetimi” olarak kendini göstermiştir . Kavramın tanımı üzerinde tam bir fikir birliği bulunmamakla birlikte öz olarak, fiziki çevreyle o çevrede bulunan, yaşayan ve çalışanlar arasında bir entegrasyon sağlanması için yerine getirilen tüm yönetsel faaliyetlerdir. Kavram esasında çok geniş bir alana yayılıdır ve içerisinde mühendislik, otomasyon, mimari, yönetim gibi pek çok farklı alandan beslenmektedir.

Bu da kavramı somut ve üzerinde uzlaşılmış bir tanım yapmaktan uzaklaştırmaktadır. Çünkü tesis yönetimi bu haliyle disiplinler arası bir pratiktir. İşlevsel olarak bir tesis veya binada gereksinim duyulan, planlama aşamasından kullanım aşamasına kadar, alanların ergonomik tasarımı, fiziki planlar, enerji, temizlik, güvenlik, ikmal, bakım-onarım, çevre düzenlemesi gibi tüm işlerin profesyonel olarak sevk ve idare edilmesini kapsar. Dolayısı ile tesis yönetimi sadece bir temizlik veya güvenlik gibi tekli hizmet işinin icra edilmesi değil, profesyonel işletme yönetimi ilkelerine göre ortaya konulan ve pek çok bileşenden oluşan bir süreçler dizidir.

Öte yandan tesis yönetimi kavramından söz edildiğinde, bu işi yapanların genellikle asıl örgütsel faaliyetlere destek veren tali, küçük ya da sıradan örgüt ya da örgütlenmeler olduğu akla gelmektedir ki bu da yanlış bir durumdur. Tesis yönetimi işlerinde profesyonel yönetim teknikleri en ileri düzeyde uygulanmakta olup asıl işletme ya da hizmet alanlar bazen tek bir işle uğraşırken profesyonel tesis yöneticileri teknik (elektrik, mekanik vb.), mali (vergi, SGK vb.), idari (yönetim, İKY vb.) gibi birbirinden ayrık pek çok işle ilgilenirler. Bundan dolayı tesis yönetimi başlı başına bir uzmanlık gerektiren profesyonellerce idare edilen bir örgütlenmedir.

İnsanların yaşam alanlarından beklentileri arttıkça zaman içerisinde zorunlu olarak profesyonel tesis yönetimi hizmetlerinin de olması gereken noktaya geldiği bilincinde olan KUYAŞ Yönetim müşterilerine yönetim ilke ve koşullarına uygun olarak hizmet vermeye devam etnektedir.

"Tesis Yönetimi Kavramı ve Gelişimi" ile ilgili daha fazla bilgi almak için formu doldurunuz

Captcha