DANIŞMANLIK

KUYAŞ olarak, sizin tarafınızdan tanımlanacak yetkiler dâhilinde işlerin yerine getirilmesi için sizin adınıza temsilci ve danışman rolünü üstleniyoruz.
Sizi temsil ediyoruz.

Proje danışmanlığı tesis yönetimi için bir hazırlık dönemidir. Tesis projelerinin yüksek maliyetli yatırımlarını verimli yönetmek ve tesisten beklenen yaşam standartlarının sağlanması için bir ön hazırlık niteliğindedir. Tesislerin sorunsuz ve en ekonomik işletilebilmesi için gerekli şartları sağlamaya ve tesisin mevcut değerini artıracak ve giderlerini düşürecek önerileri geliştiriyoruz.
Değerlerinizi artırıyoruz.

Tesis işletmeye açılacağı zaman gerek operasyonel olarak gerek bütçe ile karşılaşılacak problemleri daha bugünden çözmeye yönelik işletmenin danışmanlığını yapıyor ve etkili öneriler geliştiriyoruz. Yönetim planlarının hazırlanması, yönetim planında tarif edilen kriterlere göre işletme bütçesinin oluşturulması ve dağılımıyla sürecin devamını sağlıyoruz.
Gelin, bir de beraber bakalım.